Ludy zamieszkujące tereny dzisiejszego Sulęcinka

Sulęcinek położony jest na terenie prastarej Pradoliny warszawsko- berlińskiej, którą około 150 tyś lat temu wody z topniejących  lodowców spływały w kierunku dzisiejszego Berlina i doliny Łaby. Wykopaliska dokonane na terenach dzisiejszego Sulęcinka świadczą o pobycie człowieka kultury świderskiej, w starszej epoce kamienia. Z około 2000r. p.n.e. pochodzą groby kultury łużyckiej, odkryte przez prof. J. Kostrzewskiego i mgr St. Jasnosza . 2000 lat p.n.e. Środę i okolice zamieszkiwały ludy umiejące już posługiwać się brązem. Na ślady kultury unietyckiej, wczesnej epoki brązu, natrafiono m.in. w Pięczkowie i Sulęcinku. W dolinie rzeki Miłosławki, funkcjonowała nieco późniejsza kultura trzcianecka. W lesie między Sulęcinkiem a Leśniczówką w Murzynowie Leśnym , w niedalekiej odległości od kanału Miłosławskiego , kiedyś zwanego rzeką Szywrą, znajduje się wzniesienie przypominające wały byłego grodziska. Badania wykopaliskowe wskazują na wczesnośredniowieczne pochodzenie grodziska. Do dziś wśród tutejszej ludności istnieje przekonanie, że w grodzisku, zwanym Zbójecką Górą przebywali zbójnicy napadający na kupców wędrujących szlakami handlowymi i przekraczających brodem rzekę Wartę i Szywrę . Mówi się też, że był to magazyn i przystań kupców handlujących solą lub lodem.

Zdjęcie Zbójeckiej Góry . Zdęcie: Panoramio.