Szkolnictwo

Na starych mapach, wcześniej zamieszczonych z 1822r, w miejscu gdzie dziś znajduje się szkoła podstawowa, wyrysowana jest działka z napisem „ das schul land”. Na mapie z 1840r, wyrysowane są także dwa budynki, jeden większy i mniejszy. Przypominam sobie, że do takiego budynku chodziłem do szkoły . Ten mniejszy budynek to magazynek . Wynika z tego, że szkołę w Sulęcinku utworzono między 1822 a 1840 r. w miejscu gdzie obecnie znajduje się szkoła podstawowa. Następnie pobudowano nową szkołę ewangelicką, w której uczyły się dzieci kolonistów. W pomieszczeniach tej szkoły odbywały się także nabożeństwa ewangelickie, które odprawiał pastor z Zaniemyśla .W czasach zaboru istniały tutaj dwie szkoły, jedna dla dzieci katolickich, druga dla dzieci ewangelickich. W szkole katolickiej w 1867 roku uczyło się 32 dzieci. W 1872 roku w szkole tej pracował nauczyciel Hellwig. W tym samym czasie w szkole ewangelickiej nauczycielem był Pan Schuler.(info. Czerwone Szkoły)   Poniżej , dokumenty przedstawiające frekwencje dzieci z różnych miejscowości w poszczególnych szkołach. Inny dokument przedstawia rozkład zajęć w szkole katolickiej.

 

 

Szkoła ewangelicka z kapliczką                                                               Koło śpiewu w wejściu do szkoły katolickiej

 
  1. Frekwencja. 2. Kurenda- zawiadomienie o zebraniu w 1871r w sprawie wyboru dozorcy szkolnego . 3.frekwencja 74 dzieci z poszczególnych wiosek do szkoły ewangelickiej.
     

Arkusze ocen w poszczególnych szkołach, oraz protokół z oszacowania kosztów remontu szkoły na kwotę 500 000 000, dokonanego przez Radę Szkoły i nauczycielkę Przydryżankę.

     

Dwa zdjęcia przedstawiają podpisy mieszkańców na kurendzie zawiadamiającej o zebraniu w szkole. Trzeci obrazek to protokół z zebrania Rady Szkolnej, na którym pan Franciszek Świat, członek rady, zrezygnował z członkostwa na znak protestu przeciw odprawianiu nabożeństw ewangelicznych w polskiej szkole.

 

W 1922 r. utworzono jedną szkołę. Majątek szkoły ewangelickiej przejęła polska katolicka szkoła. Kramuschke i Bangert, Niemieccy nauczyciele , zostali przeniesieni do innych ewangelickich szkół. Kierownikami szkoły zostali : pani Maria Przydryżanka, pan Suchanek ,oraz w latach 1931-1950 pan Staśkowiak.

     

Rozkład zajęć.                       Powierzenie obowiązków pani Jadwidze Śniegockiej.    Rozwiązanie szkoły ewangelickiej

 

 Powojenna historia szkoły tak jest opisana  na stronie Zespołu Szkół w Sulęcinku. „16 lutego 1945r , po przerwie wojennej, szkoła wznowiła działalnośc . Od 1947r stała się pełną szkoła siedmioklasową z trzema nauczycielami. Jak to często bywało w tamtych trudnych latach nauka odbywała się w trzech budynkach. Tym trzecim był dworek na Kopczynowie.W roku 1950 kierownikiem szkoły został pan A. Gorczyca( a później pan Piątkowski, Jerzy Marcinkowski i Irena Marcinkowska).
Lata 1953-54 są bardzo ważne, ponieważ szkoła została przebudowana. Sale lekcyjne podzielono na mniejsze. Znalazło się miejsce dla większej ilości klas. Już nikt nie uczył się na Kopczynowie.
Kolejna ważna data to 1 wrzesień 1975 rok. Staraniem Komitetu Rodzicielskiego i ówczesnego dyrektora szkoły, pana J. Marcinkowskiego, przy finansowym poparciu Wydziału Oświaty i Gminnej Rady, rozbudowano szkołę i zbudowano salę gimnastyczną.
W 1982r dyrektorem szkoły została pani Zofia Kaźmierska i pełniła tę funkcję do 2014 roku. Nadanie imienia szkole podstawowej Janusza Korczaka nastąpiło 1 czerwca 1993 roku, a nadanie sztandaru 27 października 2007 roku. W 2014 roku dyrektorem Zespołu Szkół została pani Jadwiga Bajer.”

 

 
  1. Zebranie Rady Rodziców: Feliks Bajer, Jan Galewski, Franciszek Zięty, Wiktoria Galewska, Irena Pietrzak, Stanisław Forszt, Leon Nawrocki .  2. Nowa szkoła w budowie. 3 Uroczystość w szkole.

Zebrania w szkole.