Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

 

 

Na terenach byłego folwarku Kokczynowo , prężnie rozwija się baza Gminnej Spółdzielni. Z początku zarząd  oraz członkowie Spółdzielni na bagażnikach rowerów rozwozili towar do swoich sklepów. Po kilkunastu latach , firma stała się najprężniej rozwijającym  zakładem w naszej gminie. Na placu GS-u , powstają magazyny : nawozowy, paszowy ,  skupu surowców wtórnych, opału, sprzętu , spęd zwierząt i wiata uniwersalna. W każdej większej wiosce powstaje co najmniej jeden sklep spożywczy a także: sklep przemysłowy, bary, masarnia , magazyn zbożowy w Solcu, oraz spęd w Krzykosach. W dni spędu plac był całkowicie przepełniony furmankami i traktorami. Chociaż  bazy i siedziby GS i SKR, miały miejsce w Sulęcinku , to z dziwnych powodów, członkowie spółdzielni z innych miejscowości , zadecydowali , że w nazwie firmy pisze się , że spółdzielnia funkcjonuje „w  Krzykosach z siedzibą w Sulęcinku” . W Krzykosach jednak nie ma ani filii, ani innych oznak  zarządzania wymienionych spółdzielni. Prezesami GS byli: Sęk, Marian Sokołowski, Józef Stefański.  GS zostaje rozwiązana po 2010r.

 
  1. Zebranie GS, w pierwszym rzędzie prezesi : Józef Stefański , Sęk oraz gł. księgowa L Nawrocka. ( Zbiór L Nawrockiej.) 2. Budynek skupu żywca.