Galeria, różne ciekawe znaleziska, mapy, dokumenty

 

 

   

Akt sprzedaży Kopczynowa dokonanej przez pana Grudzińskiego państwu Janickim w 1921r.

   

Solec cz.I 1808r.                                      Solec cz. II  1808 r.                                     Krzykosy 1847 r.

 

     

Pięczkowo                                               Witowo 1836 r.                                  Nasze okolice 1843 r

 

     

Sulęcin cz. I 1822 r.                                        Sulęcin cz. II 1822 r.                                 Bogusławki 1855 r.

Sulęcinek część zachodnia 1840 r.       Sulęcinek cześć  wschodnia 1840 r.                Solec 1844 r.

   

1.  Sulęcinek 1822 r.     1 , 2  Sulęcinek 1818r, częśc zachodnia i wschodnia.

 

   

Nasze okolice w 1940 r.                                                           Nasze okolice w 1803 r.

 

Stare kartki pocztowe.

Bar Kleofasa Ebensbergera z przełomu stuleci mieścił się przy dzisiejszej ulicy Głównej 1. Na ladzie baru stoi ozdobny pojemnik, którego  współczesne zdjęcie zamieszczone jest obok.

     

Dokumenty dotyczące działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Krzykosach.

Wniosek o zarejestrowanie Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzykosach .

     

Dokumenty założycielskie Związku Weteranów Powstań Narodowych w Krzykosach.

 

   

Dokumenty dotyczące Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Pięczkowie.

 

Dokumentacja sytuacyjna i techniczna młyna parowego w Witowie.

  1. Orkiestra kolejowa w Środzie z  Pietrzakami z Sulęcinka. 2. Przed sklepem w Sulęcinie. 3 Nieistniejący most na Szywrze w Sulęcinku.

Kartka pocztowa napisana z jednostki wojskowej w Jarocinie do mieszkańca Sulęcinka.  Tłumaczenie :

Jarocin 8.12.16
Kochani rodzice przesyłam wam wiadomość, ze jeszcze u mnie wszystko dobrze , jak mam nadzieje u was tez. W tym tygodniu miałem marsze ćwiczeniowe, przyszłym tygodniu strzeleckie. Poza tym wszystko po staremu.
Najserdeczniejsze pozdrowienia przesyła syn i brat Czleslaus
Nadawca:A.  Formann
Batalion zastępczy II 9 komp. 46 Pułku Piechoty Jarocin

Adresat : St. Formann.

Rodzina Bobrzańskich z Garbów, dożynki w Garbach przed spichlerzem,  wejścia do dworu . U Zawielaków.