Radni i delegaci z Sulęcinka

 

 

  Kadencja, lata  Imię i nazwisko         Fotografia    Funkcje
  1945  Jan Maryniak  Wójt
 Leon Nawrocki    Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulęcinku
Kazimierz Norkiewicz  Radny GRN  w Sulęcinku
Stefan Litke Radny GRN w Sulęcinku
Stanisław Błaszak   Radny GRN w Sulęcinku
Edward Błaszak Radny GRN w Sulęcinku
Stanisław Niemier Radny GRN Sulęcinek
Szczepan Nowicki Radny GRN Sulęcinek
Zbigniew Muszyński Radny GRN w Sulęcinku
Józef Przybylski Radny GRN w Sulęcinku
Ludwik Grzelka Radny GRN w Sulęcinku
Bronisław Jankowiak Radny GRN w Sulęcinku
Barbara Błaszak Radna GRN w Sulęcinku
 Maria Grzesik  Radna Gminnej Rady Narodowej Krzykosy
 Irena Narolska    Radna GRN Krzykosy
 1976- 1984              1985- 1990  Edward Zięty  Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej                       Radny Gminnej Rady Narodowej Krzykosy
 Jerzy Maryniak  Radny GRN Sulęcinek i Krzykosy
 1990- 2002  Stanisław Jankowiak  Przewodniczący Rady Gminy Krzykosy
1990-1998            2002 –  Michał Grochowski  Radny i delegat do Sejmiku Samorządowego     Radny i wiceprzewodniczący Rady Gminy
-1998            1993-2006  Leon Grzelka       Radny  GRN Sulęcinek, Krzykosy, radny RG Krzykosy                                                                            Wójt gminy Krzykosy
  1990-1994           2002-  2014  Romuald Pawlik    Radny , członek Zarządu Gminy  , przewodniczący Rady Gminy
 1998 – 2002  Jadwiga Bajer  Radna Rady Gminy
 1998 – 2002  Krzysztof Pawłowski  Radny Rady Gminy
1998-2002           2009-2010  Jerzy Skrobiszewski  Radny Rady Gminy
 2002 – 2009  Michał Jankowiak  Radny Rady Gminy
 2010 – 2014

2018 –

 Urszula Chojnacka  Radna Rady Gminy
 2014 – 2018  Zofia Grzesik  Radna Rady Gminy
 2014-  Krzysztof Jankowiak  Radny Rady Gminy, od 2018r. przewodniczący Rady Gminy