Wydarzenia

 

 

 Powódź 2011 r.  

*****

Dożynki 2012 r.

Starostowie dożynkowi: Mariola Romanowska i Wiesław Muszyński

Wójt A. Janicki i ks. proboszcz Franciszek Bortnowski  Sołtys Jerzy Głowala , wójt gm. Dominowo Krzysztof Pauter , oraz radni  

 

     
     

*****

Dożynki 2018r.

Starostowie dożynkowi: Daria Świat i Filip Pawlik. Sołtys Mateusz Ciołek.

*****

Zaloty na kwaterze , 1964 r.  Poznań 1964 r.  

Dożynki w Murzynowie Leśnym, 1997r.

 Święto Niepodległości w Środzie    

2015 r. Sulęcinek

Z kroniki koła śpiewu Głos Znad Warty.

*****

Historyczne dożynki w minionym wieku.

Pierwsze dożynki po wojnie w 1946r.

Dożynki 1962r. Z koła Gospodyń pani Grzesikowa i Gędek na wozie  z panem Pawłowskim , Leon Grzelka i Józef Przybylski na koniach.

1,2 Dożynki 9 wrzesień 1962 r.    3,4 Dożynki 8 wrzesień 1963 r.

 

1 2  3

1. Uroczystość na sali z władzami gromadzkimi. 2,3  Dożynki 1986.

Za stołem prezydialnym: Andrzej Kędziora, Roman Jędrzejczak, Leon Kuźniak, Stefan Świat, Kazimierz Norkiewicz, Antoni Błaszak, Leon Grzelka, Czesław Kasperski, Zbigniew Baraniak,  Stanisław Zimowski, Stanisław Niemier.

   

Dożynki w 1975r zorganizowane przez Społeczną Radę Klubu.

Za stołem : Karol Grzesik, Leon Kuźniak, nieznany, Zbigniew Muszyński, Stefan Świat, Andrzej Kędziora, Leon Grzelka, Sęk, Czesław Kasperski, Zbigniew Baraniak, Stanisław Zimowski. Chleb wręcza Alfred Moszczyński.

*****

Uroczyste otwarcie remizy O.S.P .w 1974 r. Odznaczeni: Jerzy Maryniak, Edward Zięty, Kazimierz Młynek.

*****

 

Pogrzeb ks. proboszcza Józefa Soparta w 1975r. 2. Budowa remizy w Sulęcinie. ( Zbiór L. Nawrockiej).

*****

 

1983r. Turniej Gmin Nowe Miasto – Krzykosy

*****

100 lecie odzyskania niepodległości.

 

Fotografie A. Andrzejewska.

10 listopada 2018r. z okazji  stu lat odzyskania niepodległości w Sulęcinku odbyła się piękna patriotyczna uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego bohaterom związanym z Sulęcinkiem.   Postawa i opór naszych mieszkańców, udział w : walkach, wojnach i powstaniach , przyczynił się do osiągnięcia celu, jakim było odzyskanie niepodległości. Obecną  wolność możemy  miedzy innymi zawdzięczać: poświęceniu życia,  heroicznej postawie i waleczności:  naszych przodków,  krewnych , mieszkańców Sulęcinka. Pomysłodawcami i inicjatorami budowy pomnika byli: Krzysztof Jankowiak i Romuald Pawlik oraz komitet w składzie : Janina Bajer, Michał Grochowski, Mateusz Ciołek, Anna Przybylska. Budową otoczenia pomnika zajęli się: Jerzy Olejniczak, Robert Matuszewski i Michał Bałażyk. Tablice zaprojektował i wykonał model tablicy artysta z Poznania p. Grzegorz Godawa. Odlewy orła i tablicy wykonano w pracowni odlewniczej J. B. Kwiecińskich z Pleszewa. Prace kamieniarskie i montaż wykonała firma Polgranit z okolicy Strzałkowa. Na rzecz budowy pomnika rozprowadzane były okolicznościowe cegiełki.

Basic RGB