Ochotnicza Straż Pożarna

 

Historia OSP Sulęcinek

Wszystkie materiały zaczerpnięte za zgodą prezesa Krystiana Józwiaka , ze strony domowej OSP Sulęcinek.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęcinku sięgają pierwszych lat II wojny światowej, kiedy to w czasie okupacji niemieckiej, decyzją władz hitlerowskich, powołano we wsi Obowiązkową Straż Pożarną. W jej skład wchodzili wszyscy mężczyźni mieszkający na terenie wsi. Na wyposażeniu jednostka strażacka miała m.in. konną sikawkę ręczną, kilka odcinków węża tłocznego, prądownicę, drabinę przystawianą, bosak, tłumnicę, toporki i pasy strażackie. Ćwiczenia szkoleniowe dla strażaków były obowiązkowe i odbywały się najczęściej w niedzielę i dni świąteczne.

Po wyzwoleniu Sulęcinka spod okupacji niemieckiej przez Armię Czerwoną w styczniu 1945 roku, wśród mieszkańców wsi zrodził się pomysł powołania Ochotniczej Straży Pożarnej. Finalizacja tej idei nastąpiła w 1946 dzięki inicjatywie druha Stanisława Siejaka – warto w tym miejscu wspomnieć, że w okresie międzywojennym był on inicjatorem i założycielem straży w miejscowości Boguszynek, dziś leżącej w obrębie administracyjnym gminy Nowe Miasto nad Wartą. Zwołano zebranie założycielskie, na którym wybrano pierwszy zarząd w składzie: Stanisław Siejak – Prezes, Franciszek Karmiński – Naczelnik, Wawrzyn Rzepczyk – Sekretarz, Ignacy Zawodny – Skarbnik. W poczet strażaków wprowadzono wtedy też około 30 mężczyzn. Jednostka została wyposażona w motopompę typu M400 której mechanikiem-konserwatorem został Jan Bartkowiak. Ponieważ straż nie posiadała własnej siedziby, sprzęt strażacki był przechowywany w gospodarstwie dh Wiktora Muszyńskiego, u którego również wyznaczono pierwszą parę koni alarmowych. Drugą parę koni wyznaczono u dh Stanisława Błaszaka.

1. Stanisław Siejak – pierwszy Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęcinku. (Zbiory Z. Siejak)
2. Budowa remizy strażackiej w Sulęcinku, rok 1973. (Zbiory OSP Sulęcinek)
3.Druchowie z OSP Sulęcinek, zdjęcie z lat 70 XX wieku. (Zbiory Cz. Cukrowski)

Na początku lat 60 jednostka otrzymała nową motopompę typu PO2 „Lepoplia”, a w 1965 roku dzięki staraniom ówczesnego Zarządu, sprzęt strażacki został przeniesiony do pomieszczenia gospodarczego przy szkole podstawowej w Sulęcinku – które przez kolejne 10 lat pełniło funkcję remizy.

13 maja 1967 roku na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd pod przewodnictwem dh Stanisława Łopatki. Do głosu doszło nowe pokolenie strażaków, co przekłada się na ożywienie działalności jednostki. W 1971 roku prezesem wybrany został dh Kazimierz Młynek. Rok później, podczas walnego zebrania został wysunięty wniosek dotyczący budowy remizy dla tutejszej straży, który zyskał aprobatę ze strony przedstawiciela Powiatowej Komendy Straży Pożarnych obecnego na zebraniu . Następnie zwołano zebranie wiejskie z udziałem władz powiatowych, Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulęcinku, mieszkańców wsi Sulęcinek oraz miejscowych druhów, na którym przedstawiono propozycje budowy remizy. Decyzja została podjęta jednomyślnie. Wybrano Społeczny Komitet Budowy Remizy Strażackiej w Sulęcinku w następującym składzie: przewodniczący dh Franciszek Cukrowski, zastępca przewodniczącego dh Andrzej Kędziora, sekretarz dh Benon Grześkowiak, skarbnik dh Tadeusz Szymkowiak, oraz członkowie komitetu dh Józef Włodarczak, dh Andrzej Urbaniak, dh Kazimierz Młynek. Budowa remizy rozpoczęła się w 1973 roku. Duża część prac wykonana została przy udziale mieszkańców Sulęcinka w ramach „niedzielnego czynu społecznego”. W styczniu 1974 roku na walnym zebraniu prezesem wybrano dh Mieczysława Surdyka, a w połowie 1975 roku funkcję tę objął dh Benon Grześkowiak. Pomimo dużego zaangażowania druhów przy pracach budowlanych, zdołano zorganizować w dniu 26 maja 1974 roku powiatowe zawody pożarnicze. W styczniu 1975 roku, kiedy prace przy budowie remizy dobiegały końca, ze Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Poznaniu przekazany został tutejszej jednostce samochód gaśniczy typu Star 25 GBM 2/8. Uroczyste otwarcie remizy miało miejsce 10 maja 1975 roku.

  1. Otwarcie remizy w Sulęcinku, 10 maj 1975r. (Zbiory OSP Sulęcinek)
  2. Druhowie OSP Sulęcinek na tle otrzymanego samochodu marki Star 244, 2002 rok. (Zbiory OSP Sulęcinek)
  3. Pierwsze Powiatowe Manewry Medyczne „ABC”, Sulęcinek 2013 rok. (Zbiory OSP Sulęcinek

W 1988 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęcinku była organizatorem gminnych zawodów pożarniczych. W 2002 roku wysłużony Star 25 został zastąpiony przekazanym przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzykos Starem 244 GBM 2,5/8.  W 2006 roku po ponad 30 latach ze stanowiska prezesa zarządu ustąpił dh Benon Grześkowiak a jego miejsce zajął dh Stanisław Frączek. Naczelnikiem jednostki wybrany został dh Mariusz Poll. Podczas zebrania Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzykosach dokonano wyboru dh Mariusza Polla na Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego. Zainicjowany został trwający do dziś proces doposażenia jednostki w nowoczesny sprzęt pożarniczy oraz jednocześnie rozpoczęły się prace zmierzające do odnowienia remizy. Zwrócono również uwagę na braki w wyszkoleniu strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych, co zaowocowało udziałem druhów w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.  W marcu 2011 roku na stanowisko prezesa zarządu wybrany został dh Mariusz Poll. 1 maja 2011 Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęcinku była organizatorem gminnych obchodów dnia strażaka. 25 listopada 2011 roku na trzecim powiatowym zjeździe Związku Ochotniczej Straży Pożarnej dh Benon Grześkowiak został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP, za długoletnią i aktywną działalność w straży. W maju 2013 roku dzięki staraniom dh Mariusza Polla, OSP Sulęcinek zorganizowała Pierwsze Powiatowe Manewry Medyczne „ABC”.  W czerwcu 2014 roku jednostka była organizatorem zawodów sportowo-pożarniczych. Listopad 2014 roku przyniósł zmianę w składzie Zarządu jednostki, funkcję Prezesa Zarządu objął dh Krystian Jóźwiak.