Organizacje społeczne

Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”

W 1981r Romuald Pawlik i Grzegorz Narolski wybrali się na pierwszy zjazd odnawiającego  się  Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici,” do Poznania. Na zjeździe,  Romuald Pawlik  został członkiem Zarządu Wielkopolskiego ZMW Wici . Po powrocie do Sulęcinka  natychmiast obydwoje założyli  miejscowe koło ZMW  w Sulęcinku.  Organizacja  w latach 1981- 1983 zrzeszała bardzo wielu młodych członków. Ideowo Związek był kontynuatorem przedwojennego wiejskiego ruchu ludowego „Wici”, związanego z uniwersytetami ludowymi.  Już w pierwszym roku działalności,  Zarząd Wojewódzki poprosił koło w Sulęcinku o zorganizowanie Dożynek Wojewódzkich.  Pierwsze wojewódzkie dożynki zorganizowano z sukcesem. Władze gminne początkowo były niechętne dożynkom, jednak w końcu pomogły w organizacji.  Z tego okresu nie zachowały się dokumenty .  W latach 1982- 1983 koło działało bardzo prężnie . Zorganizowano dla swoich członków i nie tylko , cztery prawie bezpłatne wycieczki  krajoznawcze.

Młodzież ZMW na wycieczce.

 

Wycieczki organizowane dla młodzieży przez Zarząd Gminny ZSMP.

 

 

Z I P

 

Tajna organizacja młodzieżowa działająca na terenie Sulęcinka oraz  L.O. w  Środzie, w latach:  1975- 1983. Prezesem organizacji  i głównym liderem był  M.M.  Socjalistyczne  organizacje działające w gminie chciały członków ZIP  „ nawrócić na dobre tory” . Organizowały specjalnie spotkania z młodzieżą i pogadanki , przekonywali  młodzież do PZPR- owskich idei.  Wszystkie fałszywe argumenty prelegentów, były natychmiast obalane, dzięki  lekturze  podziemnej prasy  i  słuchaniu Radia Wolna Europa.

 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich.

 

 

1 Koło Sulęcinek 2.  K G W Kurs kroju i szycia, 1961 r.

 

Wrzesień 1960r. Zakończenie kursu gotowania.                      Uroczystości jubileuszowe KGW.

   

Zebrania K G W