Organizacje społeczne

Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”

W 1981r Romuald Pawlik i Grzegorz Narolski wybrali się na pierwszy zjazd odnawiającego  się  Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici,” do Poznania. Na zjeździe,  Romuald Pawlik  został członkiem Zarządu Wielkopolskiego ZMW Wici . Po powrocie do Sulęcinka  natychmiast obydwoje założyli  miejscowe koło ZMW  w Sulęcinku.  Organizacja  w latach 1981- 1983 zrzeszała bardzo wielu młodych członków. Ideowo Związek był kontynuatorem przedwojennego wiejskiego ruchu ludowego „Wici”, związanego z uniwersytetami ludowymi.  Już w pierwszym roku działalności,  Zarząd Wojewódzki poprosił koło w Sulęcinku o zorganizowanie Dożynek Wojewódzkich.  Pierwsze wojewódzkie dożynki zorganizowano z sukcesem. Władze gminne początkowo były niechętne dożynkom, jednak w końcu pomogły w organizacji.  Z tego okresu nie zachowały się dokumenty .  W latach 1981- 1983 koło działało bardzo prężnie . Zorganizowano dla swoich członków i nie tylko , cztery prawie bezpłatne wycieczki  krajoznawcze.

Prasa odożynkach

wojewódzkich

ZMW w Sulęcinku

w 1981r.

 1, 2. Młodzież ZMW na wycieczce.  Od lewej z góry: Andrzej Dębski, Wojtek Piasecki, Lech Cieślarczyk. Jad Gożdziak, Renata Domin, Jacek Stratyński, Jola Idaszak, Roman Idaszak, Ula Kraska, Wiesław Małecki, ?  Mietek Narolski, ? Zygmunt Pawlik, Maysia Czubaj, Renata Maryniak.        Niżej z lewej: Roman Szczyżański, Mieciu Frączek, Hirek Polak, Grzegorz Narolski, Miecia Piechnik, Gośka Zimowska, Mariola Gozdziak, Romuald Pawlik, ? Fred Moszczyński, Krzysztof Nawrocki, Maciej Idaszak,  Miecia Grzesik, Grzegorz Gabała, Grzegorz Gralczyk, ? Hanka Maryniak, Mirka Narolska.

 

 

Wycieczki organizowane dla młodzieży przez Zarząd Gminny ZSMP.

 

 

Z I P

 

Tajna organizacja młodzieżowa działająca na terenie Sulęcinka oraz  L.O. w  Środzie, w latach:  1975- 1983. Prezesem organizacji  i głównym liderem był  M.M.  Socjalistyczne  organizacje działające w gminie chciały członków ZIP   „ nawrócić na dobre tory” . Organizowały specjalnie spotkania z młodzieżą i pogadanki , przekonywali  młodzież do PZPR- owskich idei.  Wszystkie fałszywe argumenty prelegentów, były natychmiast obalane, dzięki  lekturze  podziemnej prasy  i  słuchaniu Radia Wolna Europa.

 

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich.

 

 

 

  Kurs kroju i szycia 1961r.

Koło Sulęcinek, od lewej z góry: Matuszewska, ? Zofia Grzesik, Elżbieta Błaszak, Stefania Włodarczyk, Joanna Zięty, Anna Narolska, Barbara Bobrowska, Irena Fefermat, Głowacka, ? Lidia Nawrocka, Klara Gędek,  ? Wolniak, ? Zofia Frąckowiak, Helena Idaszak, Małecka, Zofia Gabała, Antonina Surdyk, Irena Narolska, Regina Pawlik, Przymus, Halina Marciniak, Mieczysława Muszyńska, Cukrowska, Kujawa, Wiktoria Galewska, Helena Błaszak, Czesława Karmińska, Maria Grzesik, Kazimiera Litke, Marchwiak, Maria Łopatka, ?.

 

Wrzesień 1960r. Zakończenie kursu gotowania.                      Uroczystości jubileuszowe KGW.

   

Zebrania K G W

18 Grudnia 2018r. Koło Gospodyń Wiejskich Od Nowa wznowiło działalność. Organizacja działa bardzo prężnie organizując różne spotkania, wyjazdy i warsztaty.

 

             

Założycielkami Koła są:

 1. Zofia Andrzejewska złożył osw.                                                    
 2. Teresa Sikorska złożył osw.
 3. Irena Piasecka złożył osw.1
 4. Urszula Jędrzejczak złożył osw.1
 5. Krystyna Piasecka złożył osw.1
 6. Felicja Markiewicz złożył osw.1
 7. Genowefa Zbierska złożył osw.1
 8. Maria Frąckowiak złożył osw.1
 9. Zofia Kaźmierska złożył osw.1
 10. Regina Błaszak złożył osw.1
 11. Krystyna Dropek złożył osw.1
 12. Mirosława Zakrzewska złożył osw.1
 13. Maria Dudek złożył osw.1
 14. Krystyna Łopatka złożył osw.1
 15. Dorota Jankowiak złożył osw.1
 16. Aleksandra Dębska złożył osw.1
 17. Maria Biernat złożył osw.1
 18. Elżbieta Stachowiak złożył osw.1
 19. Ewa Idczak złożył osw.1
 20. Emilia Cukrowska złożył osw.1
 21. Stanisława Stratyńska złożył osw.1
 22. Elżbieta Głowacka złożył osw.1
 23. Elżbieta Dropek złożył osw.1
 24. Jolanta Kaszuba złożył osw.1
 25. Zofia Hauke złożył osw.1
 26. Eugenia Kubiec złożył osw.1
 27. Irena Przybecka złożył osw.1
 28. Barbara Jurga złożył osw.1
 29. Helena Różewska złożył osw.1
 30. Urszula Idczak złożył osw.1
 31. Mieczysława Narolska złożył osw.1
 32. Elżbieta Niemier złożył osw.1
 33. Ewa Kozłowska złożył osw.1
 34. Lilianna Głowacka złożył osw.1
 35. Małgorzata Czerniejewska złożył osw.1
 36. Elżbieta Sibińska złożył osw.1
 37. Mariola Romanowska złożył osw.1
 38. Dorota Pietrzyk złożył osw.1
 39. Alicja Adamczyk złożył osw.1
 40. Elżbieta Muszyńska złożył osw.1
 41. Jadwiga Bajer złożył osw.1
 42. Mariola Jóźwiak złożył osw.1
 43. Marzanna Woźniak złożył osw.1
 44. Regina Rzepczyńska złożył osw.1
 45. Anna Matysiak złożył osw.1
 46. Alicja Dorozik złożył osw.1
 47. Krystyna Suchorowska złożył osw.1
 48. Arleta Wiatr złożył osw.1
 49. Ewa Zenker złożył osw.1
 50. Ewa Cukrowska złożył osw.1
 51. Małgorzata Pankowska złożył osw.1
 52. Mariola Idczak złożył osw.1
 53. Agnieszka Kuźma złożył osw.1
 54. Paulina Bartkowiak złożył osw.1
 55. Agnieszka Zawodna złożył osw.1
 56. Marlena Walkowiak złożył osw.1
 57. Agnieszka Niemier złożył osw.1
 58. Anna Czerniejewska-Rybarczyk złożył osw.1
 59. Mydlarz Natalia złożył osw.1
 60. Paulina Łopatka złożył osw.1
 61. Natalia Wieczorek złożył osw.1
 62. Agnieszka Romanowska-Pawłowska złożył osw.1
 63. Joanna Muszyńska złożył osw.1
 64. Monika Rybka złożył osw

Do reprezentowania Koła zostały umocowane:  Agnieszka Romanowska-Pawłowska, Emilia Cukrowska, Dorota Jankowiak, Zofia Kaźmierska.

 

Fundacja Dwóch Serc

Fundacja została zarejestrowana w 2017r. W zarządzie Fundacji działają: Irena Oleksy, Urszula Jędrzejczak, Grażyna Pankowska.

Celami fundacji są: 1) animacja, integracja i rozwój społeczności lokalnej, jako wspólnoty ludzi o podobnych celach. 2) aktywizacja społeczno-zawodowa oraz wspieranie dzieci, młodzieży, osób starszych w dostępie do życia społeczno- kulturalnego. 3) pobudzanie aktywności osób starszych, wzmacnianie więzi pokoleniowej oraz troska o tworzenie, rozwój i umacnianie więzi międzypokoleniowych. 4) ochrona, rozwój i promocja zdrowia oraz popularyzowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia.