Galeria fotografii zabytkowych budynków.

Zdjecia wiatraka w Sulęcinku . Zbiory J I Przymus.

   
     

1 Dwór Kopczynowo. 2 Dom Neumanów. 3. Zawodnych.

     

Budynki kolejowe.

     

Budynki kolejowe.

     

Budynki kolejowe oraz dom Rudników i Rejmenciaków.

     

Domy: Norkiewiczów,  Piechowiaków,  Rauków.

     

1. Dom i kuźnia Bartkowiaków. 3. Karmińskich.

     

1. Marcinowskich. 2. Kaczmarków, 3 Wawrzynowskich Geblów.

1. Dom Kubiaków i Szymkowiaków. 2. Wieczorków 3. Rzepczyków.

   

1 . Dom Pietrzaków. 2. Magazyn szkolny. 3 . Zabudowania Hauha i Zajączkowskich.

 

1. Stary dom Błaszaków z „pod boru”. 2. Baumgartów , Narolskich.  3. Reimanów., Przybylskich.

   

1 Stary dom Litków z ul. Podgórnej. 2. Dom rodzinny Jakubczaków i Jędrzejczaków. 3. Dom Dudkiewiczow.

Srara zagroda Kazimierza Norkiewicza.                                  Dom kolejowy a w głębi nieistniejący dom P. Rutkowskich.

   

  1. Żuraw i typowe zabudowania gospodarskie. 2. Budynek Błaszaków i Łopatków.

Pozostałości starej infrastruktury przeciwpowodziowej.

   
  1. Dom i rodzina Klugów. 2. Nieistniejący dom rodziny Hauke. 3 . Dom Baumgartów, po wojnie Narolskich i Zimowskich.
 
  1. Były budynek Pawłowskich. 2 , 3 budynki Karola Haucha, po wojnie Zajączkowskich.
  1. Były dom Muszyńskich. Przed pobudowaniem sklepu na Szkolnej, w tym budynku mieścił się sklep spożywczy.
  2. Dom rodziny Muszyńskich.  3. Dom Delestowiczów.
  1. Dom Rokitów i Łęckich.