Sulęcinek, historia powojenna

Proszę o pomoc w uzupełnieniu faktów historycznych.

W latach 1950 – 1973 Sulęcinek był siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej.  Jej przewodniczącym był Leon Nawrocki a agronomem Romuald Litkowski.  W 1948r. nastąpiła elektryfikacja wsi. Od tego czasu  prąd popłynął do wszystkich zagród. Maneże i lampy naftowe zastąpione zostały silnikami elektrycznymi i żarówkami.  Zaraz po wojnie , nastąpił szybki rozwój placówek handlowych, usługowych i produkcyjnych o charakterze spółdzielczym.  Koniec lat sześćdziesiątych  i lata siedemdziesiąte, to okres rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Zabudowana zostaje ulica Klonowa oraz Kopczynowo.  Wiele budynków powstaje w następnych latach. Obecnie buduje się jeszcze więcej. Powstają całe osiedla domków jedno i wielorodzinnych. Poniżej  przedstawiam zdjęcie z dożynek oraz protokół z zebrania wiejskiego w Sulęcinku z czasów PRL.

” Podziękowanie Sercu Jezusowemu za odzyskaną                         Dożynki prawdopodobnie na Kopczynowie w 1946 r.         wolność Gromada Sulęcinek 1945 r.

 

Protokół z zebrania wiejskiego z czasów PRL, list pochwalny dla pracownika

   
  1.   1978, Dzień Seniora. Na zdjęciu : Bronisław Muszyński, Franciszek Zięty, Sylwester Idaszak, LeoKuźniak
  2. Dzień seniora
  3. Narada. Świat Stefan, Jan Galewski , Franciszek Zięty , sołtys Kazimierz Litke.
  4. Spotkanie noworoczne w 1960r.
  5. Zabawa taneczna. Na zdjęciu Muszyński, Stefan Gabała i kto jeszcze?
  6. Towarzystwo Przybylskich i Raimanów na dożynkach w 1946r.

Wieś się bawi, dolne fotografie z 1963r.

 

Traktor Kólka Rolniczego na budowie betonowej ulicy Szkolnej ?  Wyjazd na wiec 1- majowy.

 

1. Julian Narolski na kursie prawa jazdy w latach pięćdziesiątych. 2 .Jedne z pierwszych motocykli w Sulęcinku. W latach pięćdziesiątych , głównym środkiem lokomocji były jeszcze bryczki.

 

Praca w polu w latach pięćdziesiątych.

 

1. Praca w gospodarstwie 2. Żniwa 3. Towarzystwo w zbożu: Lidia Nawrocka Irena Marcinkowska, Irena Narolska, Edmund Stachowiak 4. Dzieci na łące.

1 , 2. Praca w gospodarstwie pana Franciszka Przybylskiego w 1952r. 3. Żniwa

 

Spotkanie przy stawie koło Kluge. ( Z archiwum L Nawrockiej.) Pędzenie kóz z pastwiska

1, 2Standartowy pogrzeb. 3, 4 Życie towarzyskie.

 

 

 
  1.  2.  Sulęcinek zdjęcia z samolotu w 1999r. 3.  Sulęcinek ul. Główna 1.

1.Zabawa oficerów  2. Piotr Nowacki, rekreacja w latach siedemdziesiątych.